ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA

– LÔ SẢN XUẤT:        S112021

NGÀY SẢN XUẤT: 30/11/2021

HẠN SỬ DỤNG:      29/11/2024

  HÀM LƯỢNG ADENOSINE:     209 mg/100
  HÀM LƯỢNG CORDYCEPIN:     495 mg/100g