ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA

LÔ SẢN XUẤT:        S102021

  NGÀY SẢN XUẤT: 06/10/2021

  HẠN SỬ DỤNG:      05/10/2024

  HÀM LƯỢNG ADENOSINE:     43,5 mg/100
  HÀM LƯỢNG CORDYCEPIN:     444 mg/100g