ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA

– LÔ SẢN XUẤT:        S092022

NGÀY SẢN XUẤT: 12/09/2022

HẠN SỬ DỤNG:      11/09/2025

  HÀM LƯỢNG ADENOSINE:     230 mg/100g
  HÀM LƯỢNG CORDYCEPIN:     333 mg/100g