ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA

– LÔ SẢN XUẤT:        S52023

NGÀY SẢN XUẤT: 15/05/2023

HẠN SỬ DỤNG:      14/05/2026

  HÀM LƯỢNG ADENOSINE:     220 mg/100g
  HÀM LƯỢNG CORDYCEPIN:     431 mg/100g