ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA

– LÔ SẢN XUẤT:        S032022

NGÀY SẢN XUẤT: 21/03/2022

HẠN SỬ DỤNG:      20/03/2025

  HÀM LƯỢNG ADENOSINE:     244 mg/100
  HÀM LƯỢNG CORDYCEPIN:     592 mg/100g