RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – HỘP QUÀ TẾT QÚY MÃO 2023

THÀNH PHẦN: ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SINH KHỐI, RƯỢU NẾP TRUYỀN THỐNG 35%

– LÔ SẢN XUẤT:        R012023

–   NGÀY SẢN XUẤT: 02/01/2023

–   HẠN SỬ DỤNG: KHÔNG CÓ HẠN