RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – HỘP QUÀ TẾT NHÂM DẦN 2022

THÀNH PHẦN: ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SINH KHỐI, RƯỢU NẾP TRUYỀN THỐNG 35%

– LÔ SẢN XUẤT:        R012022

–   NGÀY SẢN XUẤT: 12/01/2022

–   HẠN SỬ DỤNG: KHÔNG CÓ HẠN