Chính sách quyền riêng tư ứng dụng dofalo

Chính sách Quyền riêng tư của Dofalo

Dofalo là ứng dụng giúp bạn đăng bài viết, đăng video lên Facebook một cách dễ dàng và hiệu quả. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và chỉ sử dụng thông tin của bạn theo cách được mô tả trong chính sách này.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký tài khoản Dofalo, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, email, mật khẩu, ngày sinh, giới tính, v.v.
 • Thông tin bạn sử dụng Dofalo: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dofalo, bao gồm nội dung bạn đăng tải, thời gian bạn đăng tải, các trang Facebook bạn liên kết, v.v.
 • Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dofalo, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, địa chỉ IP, v.v.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ Dofalo cho bạn, bao gồm đăng bài viết, đăng video lên Facebook, theo dõi hiệu quả bài đăng, v.v.
 • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện dịch vụ Dofalo, bao gồm phát triển tính năng mới, sửa lỗi, v.v.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Dofalo, bao gồm đề xuất nội dung phù hợp, v.v.
 • Liên lạc với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản Dofalo của bạn, bao gồm thông báo về các thay đổi dịch vụ, v.v.

3. Chia sẻ thông tin của bạn

 • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các đối tác để giúp họ hiểu cách mọi người sử dụng Dofalo.

4. Bảo mật thông tin của bạn

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.
 • Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn trên các máy chủ an toàn được đặt tại các trung tâm dữ liệu được bảo vệ.

5. Quyền của bạn

 • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.
 • Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho một số mục đích nhất định.
 • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin của bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin của bạn cho một nhà cung cấp dịch vụ khác.

6. Thay đổi chính sách này

 • Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào.
 • Nếu chúng tôi thay đổi chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc thông báo trên Dofalo.